Projektowanie i zakładanie ogrodów


Projektowanie ogrodu składa się z następujących etapów:


Etap I

Spotkanie z Klientem
W czasie pierwszego spotkania przeprowadzamy ankietę dotyczącą preferencji Klienta i oczekiwań względem funkcjonalności ogrodu. Poznajemy miejsce i otoczenie; zalety oraz wady, które należy zniwelować stosując odpowiednie zabiegi. Potrzebny będzie podkład geodezyjny działki lub zmierzony teren.

Etap II

Pierwsze propozycje
Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wyglądu i funkcji ogrodu powstaje pierwsza koncepcja (jedna lub więcej).
Klient wybiera propozycję, która mu się podoba lub łączymy trafione pomysły z różnych wersji w jedną całość.

Etap III

Ostateczne ustalenia
Przedstawiamy ostateczną koncepcję z uwzględnieniem uwag Klienta. Omawiamy dobór materiałów i roślin.

Etap IV

Przekazanie gotowego projektu

Standardowy projekt ogrodu składa się z:

 

1. Części opisowej zawierającej:

 • opis głównych założeń do projektu,
 • uzasadnienie doboru gatunkowego roślin,
 • wykaz materiału roślinnego z ilościami,
 • pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu,
 • zalecenia dla wykonawców

2. Części rysunkowej zawierającej:

 • mood board - tablica inspiracji, pomysłów, ukazanie nastroju jaki ma panować w ogrodzie,
 • koncepcję ogrodu czyli układ funkcjonalno - przestrzenny (rzut z góry),
 • projekt techniczny czyli wymiarowanie, bilans nawierzchni projektowanych (rzut z góry),
 • projekt szaty roślinnej czyli szczegółowy plan nasadzeń,
 •  fotorealistyczne wizualizacje 3D,
 • projekt nawodnienia (opcja),
 • dobór oświetlenia (opcja),
 • zestawienie i opis elementów wyposażenia ogrodu.


Realizacja zgodna z projektem wykonawczym

Po wykonaniu oraz ostatecznym zatwierdzeniu projektu przychodzi czas na jego zrealizowanie. Teraz też powstaje wstępny kosztorys.

Po zakończeniu ewentualnych prac budowlanych przystępujemy do prac związanych przygotowaniem podłoża oraz nasadzeń zgodnie z projektem.
Na życzenie Klienta zajmujemy się zakupem materiału szkółkarskiego i innych materiałów.

Koszt przygtowania kosztorysu - 300 pln. W przypadku podpisania Umowy na realizację, koszt ten zostanie odliczony.

 

Realizacja projektów innych pracowni lub projektów własnych Klientów

Aby odpowiednio zaplanować i wycenić realizację ogrodu potrzebny jest projekt techniczny z:

- bilansem nawierzchni (trawniki, rabaty itp.), 

- zestawieniem ilościowym roślin i plan nasadzeń,

- schematem oświetlenia (jeśli jest),

- schematem nawodnienia (jeśli jest),

- zdjęcia poglądowe stanu aktualnego.

Koszt przygotowania kosztorysu - 400 pln. W przypadku podpisania Umowy na realizację, koszt ten zostanie odliczony.

                                   

 

Aby zobaczyć niektóre z wykonanych przez nas ogrodów zapraszamy do zakładki Realizacje