Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodu składa się z następujących etapów:


Etap I

Spotkanie z Klientem
W czasie pierwszego spotkania przeprowadzamy ankietę dotyczącą preferencji Klienta i oczekiwań względem funkcjonalności ogrodu. Poznajemy miejsce i otoczenie; zalety oraz wady, które należy zniwelować stosując odpowiednie zabiegi. Potrzebny będzie podkład geodezyjny działki lub zmierzony teren.

Etap II

Pierwsze propozycje
Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wyglądu i funkcji ogrodu powstaje pierwsza koncepcja (jedna lub więcej).
Klient wybiera propozycję, która mu się podoba lub łączymy trafione pomysły z różnych wersji w jedną całość.

Etap III

Ostateczne ustalenia
Przedstawiamy ostateczną koncepcję z uwzględnieniem uwag Klienta. Omawiamy dobór materiałów i roślin.

Etap IV

Przekazanie gotowego projektu
Gotowy projekt w formie skoroszytu ze stroną tytułową i okładką.
Projekt składa się z:
1. Części opisowej przedstawiającej główne założenia projektu, uzasadnienie doboru gatunkowego, dane agrotechniczne, wykaz materiału roślinnego, pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu.
2. Części rysunkowej zawierającej:

  • koncepcję ogrodu (rzut z góry),
  • projekt wykonawczy (rzut z góry),
  •  wizualizację 1
  •  wizualizację 2

Część rysunkowa wykonana jest techniką ręczną lub za pomocą programu komputerowego.

 

Realizacja zgodna z projektem wykonawczym

Po wykonaniu oraz ostatecznym zatwierdzeniu projektu przychodzi czas na jego zrealizowanie. Teraz też powstaje wstępny kosztorys.

Po zakończeniu ewentualnych prac budowlanych przystępujemy do prac związanych przygotowaniem podłoża oraz nasadzeń zgodnie z projektem.
Na życzenie Klienta zajmujemy się zakupem materiału szkółkarskiego i innych materiałów.