Projektowanie i zakładanie ogrodów

Projektowanie ogrodu składa się z następujących etapów:


Etap I

Spotkanie z Klientem
W czasie pierwszego spotkania przeprowadzamy ankietę dotyczącą preferencji Klienta i oczekiwań względem funkcjonalności ogrodu. Poznajemy miejsce i otoczenie; zalety oraz wady, które należy zniwelować stosując odpowiednie zabiegi. Potrzebny będzie podkład geodezyjny działki lub zmierzony teren.

Etap II

Pierwsze propozycje
Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wyglądu i funkcji ogrodu powstaje pierwsza propozycja (2 różne koncepcje zagospodarowania terenu).
Klient wybiera propozycję, która mu się podoba lub łączymy trafione pomysły z obu wersji w jedną całość.

Etap III

Ostateczne ustalenia
Przedstawiamy ostateczną propozycję, która powstaje w oparciu o pierwsze koncepcje ale z uwzględnieniem uwag Klienta. Omawiamy dobór materiałów i roślin.

Etap IV

Przekazanie gotowego projektu
Gotowy projekt w formie skoroszytu ze stroną tytułową i okładką.
Projekt składa się z:
1. Części opisowej przedstawiającej główne założenia projektu, uzasadnienie doboru gatunkowego, dane agrotechniczne, wykaz materiału roślinnego, pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu.
2. Części rysunkowej zawierającej:

  • koncepcję ogrodu w skali (rzut z góry),
  • projekt wykonawczy (rzut z góry),
  •  wizualizację 1
  •  wizualizację 2

Część rysunkowa wykonana jest techniką ręczną lub za pomocą programu komputerowego.

 

Realizacja zgodna z projektem wykonawczym

Po wykonaniu oraz ostatecznym zatwierdzeniu projektu przychodzi czas na jego zrealizowanie.
Po zakończeniu ewentualnych prac budowlanych przystępujemy do prac związanych przygotowaniem podłoża oraz nasadzeń zgodnie z projektem.
Na życzenie Klienta zajmujemy się zakupem materiału szkółkarskiego lub tylko pomagamy w zakupach.